dinsdag 26 juni 2012

Geloof het of niet.....

Een theist is iemand die in god(-en) geloofd en een atheïst is iemand die dat niet doet. Punt. Meer is er niet. Dat het woord atheïst voor velen een negatieve lading heeft komt omdat de kerken allerlei foute eigenschappen aan atheïsten toebedelen. Stemmingmakerij, bedoeld om zieltjes te winnen.

Atheïsme is geen geloof, evenals het niet verzamelen van postzegels geen hobby is. Atheïsten kunnen zich groeperen in een politieke partij, of in een verbond. Daarmee is het geen religie of sekte. Vakbonden en politieke partijen zijn ook geen religies en sektes. Een atheïst wint geen zieltjes en wordt er niet beter van als er meer atheïsten bij komen. Een atheïst heeft geen belang bij wat jij vindt of gelooft en wil je ook niet overtuigen van zijn gelijk. Hij eist alleen voor zichzelf het recht op om niet te geloven wat jij gelooft. Daarnaast zijn er nog agnosten en ietsisten. Een agnost is iemand die het bestaan van god in het midden laat, hij weet het niet en dus kan hij het niet met zekerheid zeggen. Een ietsist is iemand die weliswaar ver af staat van de bijbelse leer maar gelooft dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, dat er ‘iets’ is. Voor mij persoonlijk zijn agnosten en ietsisten gewoon bang om als atheïst uit de kast te komen.

Religie is aannemen, aanvaarden en berusten. Twijfel is zinloos want god heeft per definitie gelijk. Gods wegen zijn immers ondoorgrondelijk. Twijfel is zelfs gevaarlijk want als god er achter komt dat je twijfelt kan je zomaar in de hel belanden als je dood bent. Religie is gebaseerd op angst. Religie dient niet god, maar enkel en alleen het voortbestaan van het instituut kerk. Er zijn vele omschrijvingen van het begrip ‘god’, en er zijn evenzovele varianten daarop die 1 op 1 inwisselbaar zijn met het begrip ‘geloof’. Je kunt geloven in het goede van de mens, of god zien in de schoonheid van de natuur, of geloven dat er toch meer moet zijn tussen hemel en aarde, of welke andere persoonlijke interpretatie je ook maar kunt bedenken. Al deze persoonlijke interpretaties zijn dwalingen want er is vrij duidelijk beschreven wie god is, wat hij kan en wat hij gedaan heeft. Ons godsbeeld is gebaseerd op de Abrahamistische god die ten grondslag ligt aan zowel het Jodendom, Christendom en de Islam. Abraham is een personage die voorkomt in zowel de Tenach, de Bijbel en de Koran. Vader Abraham is eigenlijk de stamvader van alle gelovigen. Volgens de Joden moet de ware Jacob nog komen, volgens de Christenen was Jezus de verlosser en volgens de Moslims was Mohammed de enig ware profeet. Drie variaties op één thema. Maar allemaal hebben ze het over één en dezelfde god.

Er zijn in de oudheid vele goden in omloop geweest. Tegenwoordig noemen we dat mythologieën. De Egyptische, Griekse en Romeinse goden werden aanbeden en vereerd en waren voor de gelovigen van toen net zo reëel als de Abrahamistische god dat nu voor ons is. Eigenlijk zijn we dus allemaal atheïst, voor wat betreft de vroegere goden, alleen ga ik gewoon één god verder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten