zondag 17 februari 2013

Geachte gelovige,

Een atheïst is iemand die niet in goden geloofd. In geen enkele. Meer is het niet. Een atheïst is niet tegen het geloof, zoals veel mensen denken. We leven in een vrij land en we kennen hier vrijheid van godsdienst. Iedereen mag geloven wat hij/zij wil, er zullen weinig atheïsten zijn die u daar van af willen brengen. Geloven is prima, maar dan graag in de privésfeer.

Naast gelovige bent u ook lid van deze maatschappij, met wetten en regels die voor ons allemaal gelden. Met de nadruk op allemaal. Zo mogen wij allemaal niet harder dan 50 km/u in de bebouwde kom. Iedereen snapt dat het niet zo kan zijn dat gelovige mensen als uitzondering wel harder mogen dan 50. Zo zijn er ook wetten en regels over dierenwelzijn, over winkelsluitingstijden, over abortus en euthanasie en over discriminatie. Waarom moeten op al deze regels allerlei uitzonderingen worden gemaakt en aanpassingen worden gedaan op basis van religieuze sentimenten? Atheïsten vinden het prima als u nooit abortus bij uzelf zult laten plegen, dat u nooit zult kiezen voor euthanasie bij uzelf en dat u nooit met iemand van hetzelfde geslacht zult trouwen. Maar vindt u nou werkelijk dat u het recht hebt om anderen daarover te beoordelen en te veroordelen, omdat u er voor kiest om te geloven dat er een god is die dat verbiedt?

Een stap verder gaat het als u daarnaast anderen iets aandoet wat zij niet willen. Mondiaal willen gelovigen het recht hebben onnodig dierenleed te veroorzaken, willen ze weerloze kinderen genitaal verminken, willen ze niet dat homo’s trouwen , zaaien ze haat tegen homo’s door er pertinente onwaarheden over te verspreiden, laten ze een hele generatie mensen van een heel werelddeel verloren gaan aan HIV omdat ze hun het gebruik van condooms ontzeggen en weigeren ze vrouwenrechten te erkennen. Laat ik hier stoppen en niet verder gaan over massaverkrachtingen, genocide en etnische zuiveringen. En dat moeten wij, atheïsten, allemaal maar goedvinden op basis van uw religieuze sentimenten.  In de bijbel staat onder andere: “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet”. Het heeft er alle schijn van dat u dat zinnetje heeft overgeslagen. Gerrit Komrij schreef in 1997 in zijn boekje ‘Niet te geloven’ het volgende: “Je krijgt wel eens de indruk dat de ongelovige God vaak serieuzer neemt dan de gelovige zelf. Curieus bij iets wat niet bestaat.” 

Wat het Atheïstisch Verbond kan doen is zorgen voor bewustwording. Beleidsmakers en regelgevers moeten zich ervan bewust zijn dat geloven een persoonlijke keuze is en dat die keuzes geen invloed moeten hebben op de persoonlijke levenssfeer van anderen. ‘God-zij-met-ons’ staat op onze twee-euromunt. Waarom? U kiest er voor te geloven dat er een god is, waarom moet die dan ook met ons zijn? Heeft u de volledige tekst van ons nationale volkslied wel eens helemaal gelezen? Het heeft met Nederland eigenlijk heel weinig te maken, het lijkt voor het overgrote deel meer op een uittreksel van het Oude Testament. Het is juist dat hautaine gedrag wat ons dwars zit. Op zich is het prima als u het beste met ons voor heeft maar doe dat dan op een bescheiden wijze en niet zoals vaak geschiedt, alsof u de wijsheid in pacht hebt. U hoeft uw zorgen niet aan ons op te dringen. Wij redden ons zelf wel. Het concept religie is allang achterhaald. De mens loopt niet meer in berenvellen. We hoeven uit onwetendheid niet meer een god te verzinnen die de bliksem en de donder veroorzaakt. We weten ondertussen veel meer over het heelal, het ontstaan van sterrenstelsels, over wat de aarde is, waarom hij beeft, lava uitbraakt en overstroomt. We weten ook veel meer over welke religies er allemaal zijn, hoeveel mensen er in geloven, en hoe religies zijn ontstaan. En we hebben geleerd dat we heel goed in staat zijn met elkaar samen te leven en er normen en waarden op na te houden zonder religie.

Wat we verder nog even kwijt willen is dat we het erg moeilijk vinden om met u te praten over godsdienstige onderwerpen. Het lastige is namelijk dat u er vele verschillende godsbeelden op na houdt. Het lijkt wel of er net zoveel verschillende godsbeelden zijn als gelovigen. Strikte vertalingen van Bijbel, Koran of Thora lijken er niet te bestaan, iedereen hanteert zijn of haar eigen favoriete versie. Voor wat betreft de Bijbel bent u het er zelfs niet onderling over eens welke grondteksten er wel en niet in thuis horen.  Uw onderlinge verdeeldheid is erg groot. U maakt het ons hierin wel heel erg lastig. Maar ach, ook daarin bent u vrij.

Met vriendelijke groet,
Namens het Atheïstisch Verbond,
Albert Winkel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten